Algemene voorwaarden en gebruik van de website

Je kan workshops op locatie én online volgen.
De workshops op locatie zijn mijn eigen workshops én in samenwerking met partners zoals De Maekerij en CC Diest.
Ik werk hoofdzakelijk met biologische ingrediënten en zorg voor een lekkere én vooral gezellige workshop.

Ik zorg elk jaar voor een zeer gevarieerd aanbod, wil je hiervan graag als eerste op de hoogte zijn én een lekker receptje meepikken, dan kan je inschrijven op de [link]Koekepan-brief die een aantal keren per jaar verstuurd wordt.

Omdat koken en bakken een passie is die ik graag met jullie deel, plan ik af en toe een online workshop en ben ik ook mijn eigen Youtube kanaal gestart. Neem eens een kijkje, abonneer je en geef gerust een ‘like’.  Er staan ook filmpjes op voor je zuurdesembrood maar als cursist van die cursus krijg je nog toegang tot meer filmpjes die de theorie van de workshop ondersteunen.

Wat kan je verwachten tijdens een workshop op locatie?

Na inschrijving krijg je altijd een bevestigingsmail, van mij of de partner waarmee ik samenwerk. Is de workshop door mij ingericht dan stuur ik in de week voor de start nog een herinneringsmail met de laatste details zoals een wegbeschrijving en nog wat lastminute info. 

Je krijgt tijdens de workshop altijd een uitgebreide uitleg, over de recepten en ingrediënten. De recepten worden zorgvuldig door mij uitgewerkt en getest. Ze worden op papier afgeprint zodat je notities kan maken tijdens de workshop, het is dan handig schrijfgerief mee te brengen 😉

Ik toon graag hoe ik het doe en geef heel wat tips, zo kan je thuis de recepten gemakkelijk namaken.  
Elke workshop is anders, soms koken we een maaltijd die we gezellig samen opeten of we maken iets dat gemakkelijk mee naar huis kan. Je kan dan je huisgenoten, familie of vrienden verrassen met iets origineels. In veel workshops is er ruim gelegenheid om te proeven.

Tip: voorzie best altijd een doosje om restjes (als die er zijn) mee te nemen. 

Wat kan je verwachten tijdens een online workshop?
Je kookt of bakt, van in je eigen keuken én je kan je huisgenoten dadelijk trakteren op heel wat lekkers. Hier op de site en op de Facebookpagina kan je altijd een meer gedetailleerde uitleg van de workshops lezen. Ik besteed aandacht aan de inhoudtekst en probeer een zo goed mogelijke weergave te geven van wat je mag verwachten. Maar ik ben natuurlijk altijd bereikbaar als je graag meer info wilt.

Na inschrijving krijg je altijd een bevestigingsmail, krijg je die niet toe, check dan even je spam. Nog niet gevonden? E-mail mij of geef een bericht via messenger of Whatsapp.

Een week voor de start krijg je een boodschappenlijstje met de ingrediënten en de materialen nodig voor de workshop. Ik geef tips zodat je weet waar je alles kan aankopen, maar misschien heb je in je voorraadkast al heel wat staan.
Ten laatste een dag voor de start krijg je de link om in te loggen voor de beveiligde online verbinding. Een pc (of tablet) en goede wifi verbinding zijn het enige dat je nodig hebt.

Je krijgt tijdens de online workshop altijd een uitgebreide uitleg, ik toon je hoe het moet en geef graag veel tips. We werken ook interactief zodat je live je vragen kan stellen.
Ideaal heb je alle ingrediënten, afgewogen klaar staan, zo kook je mee op je eigen ritme, ik sta, ‘naast’ je om je raad te geven als jij dat wilt.
Elke online workshop is anders, soms koken we een maaltijd waarmee je jezelf of je huisgenoten kan verrassen of we maken gebak dat je later bij de ‘koffieklets’ kan opsmullen. 

Hoe schrijf ik in?
Je kan inschrijven met een klik op de knop bij de workshop, op Facebook kan je inschrijven via de link, vermeld bij het evenement. Soms wordt je doorgelinkt naar de inschrijvingen van de partner waar ik mee samenwerk, dat zal dan zo vermeld staan.
Zet ook altijd je telefoonnummer bij je inschrijving, dat is gemakkelijk als ik je dringend moet contacteren voor last-minute info.

Wat zijn de annulatievoorwaarden?
==> Voor workshops ingericht door Ann Koekepan:

  • Je betaalt binnen de 7 dagen na ontvangst van je bevestigingsmail. Dat kan eenvoudig met een overschrijving. Als dat niet lukt binnen die tijd kan je altijd, contact opnemen, ik zoek dan mee naar een oplossing. Door betaling verklaar jij je akkoord met de annulatievoorwaarden en voorwaarden van de workshop.
  • Indien de betaling zonder reden uitblijft zie ik mij spijtig genoeg genoodzaakt je inschrijving te annuleren en de plaats aan iemand anders te geven.
  • Indien jij wenst te annuleren laat je dat zo snel mogelijk weten, als er iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen, dan zijn de  annulatiekosten 5 euro, kan dit niet dan betaal je 25% annulatiekosten.
  • Annuleren is altijd een week voor de start nodig, terugbetaling is daarna in principe niet mogelijk maar je kan wel altijd zelf vervanging zoeken (als er niemand van de wachtlijst beschikbaar is), iemand anders kan dan je plaats innemen (mits je dit meldt).

==> Voor de workshops op maat:

  • Je betaalt 50% van de totaalprijs binnen de 14 dagen na ontvangst van de offerte. 
  • Een maand voor de afgesproken datum betaal je het resterende bedrag (50%).
  • Bij tijdig annuleren (tot een week voor de start) reken ik 25% annulatiekosten van het totaal bedrag, vanaf een week voor de start is het totale bedrag te betalen. Maar ook hier wens ik graag flexibel te zijn; je kan, tot een week voor de start contact opnemen als er ergens een probleem opduikt, als we een andere datum kunnen afspreken zijn er geen annulatiekosten.

==> Voor workshops ingericht door partners:

  • Bij de samenwerkende partners worden de prijs en voorwaarden door de partner bepaald. Ze kunnen van partner tot partner verschillen. Ik raad je aan om op de website van de partner na te kijken wat de annulatievoorwaarden bij hen zijn. Ik heb hier helaas geen invloed op

Algemene voorwaarden in verband met het gebruik van de website

1. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verdere gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

3. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

4. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.
Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.
De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) met betrekking tot deze andere websites.

5. De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).
Indien het gebruik van deze website slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.
Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van je recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

6. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

7. Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopvoorwaarden.

8. Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met het privacybeleid zoals beschikbaar op de website.

9. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl in geval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn.

Deze versie dateert van 31/07/2023