Privacyverklaring en cookiebeleid

In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ann Koekepan.
Het huidige privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

Wie zijn we?
VAN CAMP ANN / ANN KOEKEPAN, met zetel te 3300 Tienen, Houtemstraat 11, en met ondernemingsnummer 676.818.290

Wat doen we?
VAN CAMP ANN / ANN KOEKEPAN geeft fysieke en online workshops.


Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt zodat wij het nodige kunnen doen in het kader van onze dienstverlening, o.a. communicatie, facturatie, klantenbeheer,…

Indien wij jouw gegevens zouden willen gebruiken voor andere doeleinden, zoals marketing, zal je expliciete toestemming hiervoor worden gevraagd.

Welke gegevens worden verwerkt?
Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die door jou worden bezorgd. Zo zal je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres doorgeven als je je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer je gebruik wilt maken van onze diensten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
e-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief doorgeeft

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig voor het doel en de opdracht waarvoor ze verzameld werden.
Gegevens die werden verzameld voor andere doeleinden, zoals marketing, zullen worden bewaard, tot je verzoekt tot verwijdering zoals hieronder onder punt 7 omschreven.
Facturatiegegevens worden in elk geval 10 jaar bewaard.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?
Je persoonsgegevens worden beveiligd en alle redelijke inspanningen worden geleverd om de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen.
Je gegevens worden enkel gedeeld met derden indien dit nodig is in het kader van de overeengekomen opdracht, indien er beroep wordt gedaan op derden-leveranciers of ten gevolge van wettelijke verplichtingen.
Je persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld in het kader van marketing- of commerciële doeleinden. Ze worden dus nooit doorverkocht.


Wat zijn jouw rechten en hoe deze uit te oefenen?
Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons op via info@annkoekepan.be
Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.
Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat wij in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. Wij willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage
Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over jou hebben. We kunnen je een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering
Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering
Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming
Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

Hoe kan je een klacht indienen?
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met ons via de gegevens vermeld in punt 1.

Je hebt ook de mogelijkheid om je te richten tot de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Indien je schade lijdt kan je je ook wenden tot de bevoegde rechtbank.

Slotbepalingen
Deze verklaring is van toepassing vanaf 31/07/2023

Wij behouden ons het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is steeds beschikbaar op onze website.

Vanaf de publicatie op de website treden de eventuele wijzigingen in werking.

Bevoegdheidsbepaling
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Cookiebeleid

Een cookie, wat is dat?
In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website?
VAN CAMP ANN / ANN KOEKEPAN, met zetel te 3300 Tienen, Houtemstraat 11, en met ondernemingsnummer 676.818.290

Waarom gebruiken we cookies?
VAN CAMP ANN/ ANN KOEKEPAN die de beheerder is van de website, maakt op https://annkoekepan.be/ gebruik van volgende soorten cookies:

  • essentiële cookies
  • functionele cookies
  • analyse cookies
  • advertentie- en aanbevelingscookies
  • sociale media cookies

VAN CAMP ANN / ANN KOEKEPAN gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van de website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je Annkoekepan.be wilt bezoeken.

VAN CAMP ANN / ANN KOEKEPAN gebruikt daarnaast ook statistische cookies voor de analyses van de website. Deze analytische cookies worden gebruikt om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

Advertentie- en aanbevelingscookies volgen je surfgedrag op onze websites om je gebruikersprofiel samen te stellen. Dit profiel wordt dan gebruikt om advertenties te tonen die bij jouw persoonlijke interesses passen. Advertentiecookies kunnen enkel gegevens verzamelen die iets over je mediagebruik vertellen. Persoonlijke identificatiegegevens worden hiervoor niet gebruikt. Deze cookies vertellen ons iets over het gebruik van onze online diensten zodat we meer gerichter aanbevelingen en suggesties kunnen doen.

Sociale media cookies worden gebruikt om de integratie van sociale netwerksites op onze websites mogelijk te maken. Onze online diensten kunnen elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze online diensten worden getoond. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Instagram, YouTube en Google+. Deze derden kunnen via onze online diensten cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wij hebben geen invloed op wat sociale media met hun cookies doen. Wij verwijzen hiervoor naar de verklaringen die deze derden hierover geven.

Voor het gebruik van deze analyse cookies, advertentiecookies en sociale media cookies wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op je toestel geïnstalleerd nadat je hiervoor je akkoord hebt gegeven.

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?
Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels

Externe links
De website van VAN CAMP ANN / ANN KOEKEPAN vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.